Giới thiệu kỳ thi

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc là một hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học toán của sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán các trường đại học và cao đẳng. Hàng năm, Hội Toán học Việt Nam, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và một trường đại học-cao đẳng trong nước đồng đứng ra tổ chức sự kiện này...

XEM THÊM

Đơn vị đăng cai tổ chức

Trường Đại học Kinh tế Huế trực thuộc Đại học Huế, tiền thân là Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969, chính thức được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế luôn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh...

XEM THÊM