Theo thông tin từ Ban tổ chức, tính đến 18 giờ ngày 13/04/2015 đã có 83/89 đoàn đăng ký tham gia Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 23 với tổng số sinh viên khoảng 700 người, số giáo viên dẫn đoàn là 200 người. Thí sinh tham dự Kỳ thi sẽ thi theo 2 nội dung gồm 2 môn Giải tích và Đại số. Hội đồng chấm thi sẽ bao gồm đại diện của tất cả các đoàn tham gia dự thi.

Bên cạnh các hoạt động dự thi của các thí sinh, một cuộc hội thảo về các chủ đề liên quan đến giảng dạy và nghiên cứu Toán tại các trường đại học cũng được tổ chức. Hội thảo năm nay có chủ đề “Đổi mới nội dung giảng dạy Toán ở các trường kinh tế” nhằm mục đích trao đổi thông tin, kiến thức, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy Toán học trong các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành kinh tế. Đồng thời, tại hội thi cũng sẽ được tổ chức như các buổi giao lưu giữa các nhà toán học với sinh viên, các hoạt động liên hoan văn nghệ, thể thao. . .