Các đoàn tham dự

Bấm vào tên các trường để xem danh sách cán bộ dẫn đoàn và thí sinh.

STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Phạm Quang Chính Trưởng đoàn 0989265368
2 ThS Hoàng Văn Thanh Phó đoàn 0913368782
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Ngọc Ánh 05/9/1996 x B
2 Khúc Thị Bích 28/8/1995 x B
3 Nguyễn Thị Duyên 19/8/1996 x B
4 Hoàng Thị Hồng 10/02/1995 x B
5 Nguyễn Công Hoan 04/12/1994 x B
6 7Nguyễn Văn Mạnh 01/8/1990 x B
7 Nguyễn Văn Tiến 10/11/1993 x B
8 Trần Văn Thư 25/3/1994 x B
9 Trần Thị Trang 13/01/1994 x B
10 Hoàng Thị Vân 27/10/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Trịnh Ngọc Phúc Trưởng đoàn 0972451085
2 ThS Hoàng Đức Duệ 0985519456
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Phạm Thúy Hằng 13/12/1994 x A
2 Lê Thị Hiền 20/11/1994 x A
3 Nguyễn Văn Minh 18/01/1994 x A
4 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/7/1995 x A
5 Mai Thị Quỳnh Thương 28/11/1995 x A
6 Võ Thị 14/8/1995 x A
7 Trương Đình Đình 24/01/1995 x A
8 Nguyễn Thị Hồng Gấm 01/6/1995 x A
9 Đỗ Thị Tuyết Trang 20/5/1995 x A
10 Lê Trần Ngọc Tuyết 21/12/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Phạm Văn Dũng Trưởng đoàn 0914091534
2 ThS Trần Công Hiểu 0909392336
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Hồ Công Sanh 10/6/1987 x x B
2 Lê Công 29/9/1988 x B
3 Hà Thị Thu Hương 02/02/1995 x B
4 Đàm Văn Tài 10/9/1994 x x B
5 Lê Thị Trang 11/12/1995 x B
6 Nguyễn Đỗ Thanh Vân 01/01/1993 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Nguyễn Đức Lượng Trưởng đoàn 0912429267
2 ThS Dương Hồng Phúc 0978001334
3 ThS Nguyễn Thị Thanh Hà 0982626278
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Thị Việt Chinh 02/9/1994 x B
2 Lê Hồng Ngọc 21/9/1995 x B
3 Hoàng Thị Việt Anh 17/7/1995 x B
4 Trần Thị Hương 04/01/1995 x B
5 Đặng Chí Thanh 17/11/1995 x B
6 Đỗ Thị Lan Anh 05/4/1996 x B
7 Đỗ Thị Vân Anh 26/10/1996 x B
8 Nguyễn Thanh Bình 12/10/1995 x B
9 Trương Thị Lệ 10/7/1996 x B
10 Nguyễn Thị Thúy Hằng 30/11/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Bùi Quốc Hoàn Trưởng đoàn 0912168246
2 ThS Nguyễn Thị Thanh Hà 0988215332
3 Nguyễn Văn Long 0986957555
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Sinh Công 30/01/1995 x A
2 Nguyễn Đình Khởi 22/3/1993 x A
3 Đào Thị Thanh Nga 20/12/1994 x A
4 Nguyễn Thị Thắng 27/12/1996 x A
5 Trần Huyền Trang 12/5/1993 x A
6 Phạm Mai Hương 29/10/1994 x A
7 Nguyễn Thị Lan 03/12/1996 x A
8 Trần Thị Ngân 04/9/1994 x A
9 Đỗ Thị Nguyệt 05/10/1995 x A
10 Nguyễn Thị Phương 18/10/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Trần Đình Đức Trưởng đoàn 0975700269
2 ThS Vũ Thị Thu Hà 01685120252
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Xuân Trường 28/12/1987 x B
2 Lưu Ngọc Mai 12/7/1995 x B
3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 03/10/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Đỗ Minh Tuân Trưởng đoàn
2 Trần Anh Tuấn
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Thị Phương Hoa 12/4/1994 x B
2 Đồng Thị Thúy Nhã 10/10/1995 x x B
3 Lại Hải Yến 21/9/1994 x x B
4 Ngô Thị Mỵ 22/4/1996 x B
5 Nguyễn Thị Hân 12/8/1994 x B
6 Phan Thị Trang 15/8/1996 x B
7 Nguyễn Thị Hảo 10/8/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Phan Phương Lan Trưởng đoàn 0985128808
2 Dương Minh Ngọc 0989203605
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Thái Thị Vân Anh 29/8/1995 x B
2 Võ Thị Hiền 24/01/1995 x B
3 Nguyễn Thị Lam 17/02/1995 x B
4 Chu Thị Bích Liên 12/01/1995 x B
5 Nguyễn Thị Nga 03/02/1993 x B
6 Hoàng Thị Phương 17/8/1994 x B
7 Hồ Phi 23/9/1994 x B
8 Nguyễn Thị Lan Thương 10/9/1994 x B
9 Nguyễn Thị Trang 06/02/1994 x B
10 Nguyễn Thị Trang 05/6/1992 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Nguyễn Văn Giang Trưởng đoàn 0978678755
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Dương Hưng 10/3/1985 x x B
2 Phạm Quốc Hưng 04/10/1991 x x B
3 Võ Thiều Hiệp 19/12/1986 x x B
4 Nguyễn Sĩ Thọ 28/4/1994 x x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Lê Thành Hưng Trưởng đoàn 0982709825
2 Dương Minh Hoàng 0912630245
3 Trần Quang Trung 0976548858
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Thị Vân Oanh 18/7/1995 x A
2 Nguyễn Văn Hùng 31/12/1995 x A
3 Kim Thị Kiều Trang 08/01/1994 x A
4 Lê Thị 22/02/1994 x A
5 Kiều Bình Minh 18/9/1995 x A
6 Nguyễn Thị 05/4/1995 x A
7 Dương Thị Hồng Thiết 02/02/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Võ Thành Tài Trưởng đoàn 0919823188
2 Lê Văn Chua 0918910893
3 Nguyễn Phạm Hải An Phó đoàn 0949142999
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Thị Thùy Dương 18/5/1994 x A
2 Hà Thúc Đương 15/4/1993 x A
3 Huỳnh Trà My 21/01/1993 x x A
4 Mai Thanh Sơn 11/11/1996 x x A
5 Phạm Thị Mỹ Sang 06/5/1993 x A
6 Nguyễn Tấn Trực 16/6/1995 x x A
7 Bùi Minh Vương 05/9/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Lê Kim Chung Trưởng đoàn 01234155576
2 Nguyễn Văn Xoa
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Lâm Thanh Phú 18/01/1996 x B
2 Huỳnh Khánh Linh 20/8/1993 x B
3 Trương Phi Thắng 03/8/1996 x B
4 Ngô Nguyễn Ngọc Khánh Vi 18/12/1996 x B
5 Lê Hữu Nam 19/02/1993 x B
6 Nguyễn Tuấn Anh 04/8/1994 x B
7 Đặng Thanh Trang 02/12/1993 x B
8 Nguyễn Trung Hậu 19/7/1994 x B
9 Lê Văn Sang 14/10/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Trần Tấn Đạt Trưởng đoàn 0914182586
2 ThS Nguyễn Khải Hoàn 0919677904
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Văn Phong 27/6/1995 x x B
2 Huỳnh Thị Tú Anh 02/10/1994 x x B
3 Danh Huỳnh Như Ngọc 01/01/1995 x x B
4 Lâm Sơn Tùng 10/01/1994 x x B
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Bùi Gia Huy 17/02/1996 x x B
2 Đinh Thời x
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Phan Xuân Thành Trưởng đoàn 0936446919
2 ThS Đào Tuấn Anh Phó đoàn 0972893843
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Văn Sơn 07/7/1996 x x A
2 Lê Quốc Tùng 13/02/1996 x A
3 Phạm Quang Liêm 12/3/1996 x A
4 Lê Việt Anh 01/01/1996 x A
5 Thân Việt Cường 11/7/1996 x x A
6 Nguyễn Hữu Mạnh 15/10/1994 x A
7 Trần Bảo Trung 24/10/1996 x A
8 Lê Quốc Tùng 13/02/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Đình Huy Trưởng đoàn 0906656367
2 Phùng Trọng Thực
3 Lê Thái Thanh
2 Nguyễn Hữu Hiệp
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Hoàng Nam 06/01/1995 x x A
2 Phạm Lê Quốc Bảo 22/02/1995 x A
3 Trần Văn Đức 28/3/1995 x A
4 Nguyễn Đức Anh 19/9/1993 x A
5 Trần Quốc Tiến Dũng 15/01/1996 x A
6 Phạm Ngô Gia Bảo 02/5/1996 x A
7 Lê Quang Bình 25/10/1995 x A
8 Nguyễn Hữu Cảnh 22/6/1996 x A
9 Kiều Quang Tuấn 30/6/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Nguyễn Văn Sáng Trưởng đoàn 0918934265
2 ThS Trang Văn Dễ 0918826839
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Tuấn Anh 29/10/1993 x x A
2 Trịnh Văn Đạt 1994 x x A
3 Trần Thủ Lễ 23/4/1996 x A
4 Nguyễn Chí Tâm 03/9/1993 x A
5 Cao Quốc Hưng 24/02/1996 x A
6 Nguyễn Thị Mỹ Cầm 29/11/1993 x A
7 Nguyễn Khánh Duy 04/8/1993 x A
8 Dương Hoài Nam 19/10/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Lê Phê Đô Trưởng đoàn 0989632190
2 Nguyễn Cảnh Hoàng 0903413157
3 Hoàng Tố Linh 0972841961
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Minh Bằng 08/4/1996 x x A
2 Đào Duy Cường 11/02/1994 x x A
3 Nguyễn Xuân Đức 10/3/1995 x A
4 Phạm Thị Hiền 25/02/1994 x A
5 Nguyễn Thành Nhân 07/11/1995 x Dự bị A
6 Hoàng Thanh Tâm 14/12/1995 x A
7 Phạm Minh Tuấn 21/7/1993 Dự bị x A
8 Đinh Văn Việt 26/8/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Phương Phụ trách đoàn 0988660985
Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Quang Huy 17/9/1993 x x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Lại Đức Hùng Trưởng đoàn
2 Nguyễn Văn Tuấn Phó đoàn 0912272479
3 Lê Anh Thắng
4 Phạm Ngọc Tuấn
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Văn Bằng 17/5/1995 x B
2 Nguyễn Thị Bào 02/02/1995 x B
3 Giang Văn Thảo 08/8/1985 x x B
4 Nguyễn Xuân Thiết 16/10/1996 x B
5 Uông Thị Vân Anh 26/6/1996 x B
6 Đinh Đại Lâm 07/3/1995 x B
7 Nguyễn Tài Nhất 14/8/1996 x B
8 Nguyễn Thị Phương 24/11/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 PGS Nguyễn Văn Kính Trưởng đoàn 0914164046
2 ThS Lê Hữu Kỳ Sơn Phó đoàn 0989977090
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Quốc Bảo 02/7/1993 x B
2 Ngô Nguyễn Nhật 24/10/1995 x B
3 Bùi Thị Thúy 11/11/1994 x B
4 Mai Quang Trí 02/12/1986 x B
5 Nguyễn Nghiệm 02/3/1998 x B
6 Lê Nhật Thịnh 09/6/1996 x B
7 Nguyễn Chí Trọng 01/4/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Lê Ngọc Kiên Trưởng đoàn 0906226565
2 ThS Nguyễn Việt Huy 0989625583
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Thị Hoài 12/8/1996 x B
2 Trần Thị 22/9/1996 x B
3 Nguyễn Văn Hưng 02/02/1995 x B
4 Trần Thị Thu Hường 22/6/1996 x B
5 Nguyễn Trung Thị Hồng Minh 30/9/1996 x B
6 Phan Thị Thùy Linh 26/9/1995 x B
7 Trương Thị Tình 17/4/1995 x B
8 Nguyễn Thị Út Trang 10/7/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 PGS-TS Lê Phước Hảo Trưởng đoàn
2 TS Nguyễn Văn Lợi Phụ trách đội tuyển 0966008711
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Đặng Hữu Minh 02/5/1995 x B
2 Hồ Sỹ Quỳnh 26/8/1995 x x B
3 Phạm Hoài Nhơn 26/3/1995 x B
4 Lương Khánh Lộc 25/10/1994 x x B
5 Lê Minh Trường 24/9/1996 x x B
6 Cao Lê Công Luận 27/6/1996 x B
7 Nguyễn Quốc Việt 18/8/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Trần Văn Thắng Trưởng đoàn 0983420580
2 ThS Nguyễn Như Quân 0988149750
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Ngô Vĩnh Thái 07/9/1988 x B
2 Triệu Văn Bình 27/7/1996 x B
3 Chu Hồng Quân 02/9/1994 x B
4 Đặng Sỹ Nam 19/01/1995 x B
5 Bùi Văn Công 22/3/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Quách Văn Chương Trưởng đoàn 0979998628
2 ThS Nguyễn Minh Trí
3 ThS Trương Hữu Dũng
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Võ Quốc Bảo 06/3/1994 x x B
2 Nguyễn Thị Kim Hạ 30/9/1995 x x B
3 Nguyễn Đăng Trúc 07/9/1994 x B
4 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/8/1995 x B
5 Lê Duy Hoàng Nhân 23/5/1987 x B
6 Nguyễn Khánh Huy Hoàng 06/01/1996 x B
7 Trần Thị Mai 02/6/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Lê Xuân Trường Trưởng đoàn 0914555226
2 ThS Nguyễn Trung Hiếu 0939428941
3 ThS Ngô Tấn Phúc 0982708113
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Hồ Quốc Ái 15/5/1993 x x B
2 Nguyễn Văn Cảnh 10/02/1990 x B
3 Lê Thị Chắc 03/5/1993 x B
4 Vũ Nhân Khánh 26/8/1995 x B
5 Đặng Văn Quí 10/10/1993 x B
6 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11/8/1994 x B
7 Trương Cẩm Tiên 1995 x B
8 Hồ Văn Trung 20/12/1995 x B
9 Nguyễn Thị Vui 06/02/1993 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Đinh Thành Trung Trưởng đoàn 0973314320
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Văn Từ Thiện 01/02/1994 x A
2 Phùng Minh Tùng 29/7/1994 x A
3 Đinh Ngọc Huy 15/6/1994 x A
4 Nguyễn Văn Dương 21/02/1993 x x A
5 Đỗ Quang Long 15/4/1996 x A
6 Đỗ Xuân Việt 26/02/1995 x A
7 Trần Ngọc Nhật Huyền 24/10/1995 x A
8 Hà Lê Duy Khang 27/01/1993 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 PGS-TS Nguyễn Nhụy Trưởng đoàn 0913577994
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Tiến Mạnh 27/02/1992 x x A
2 Đỗ Thùy Linh 15/4/1995 x x A
3 Vũ Thị Lan Anh 20/5/1993 x A
4 Ngô Thị Trang 17/02/1994 x A
5 Phạm Thành Oai 22/02/1993 x x A
6 Đặng Lương Phú 15/7/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Nguyễn Huy Hoàng Trưởng đoàn 0912005804
2 TS Nguyễn Thế Vinh 0982161132
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Quý Tuấn Anh 08/11/1993 x A
2 Đinh Quang Hải 04/10/1993 x A
3 Nguyễn Anh Hiệu 22/9/1993 x A
4 Nguyễn Vinh Quang 16/02/1993 x A
5 Trần Văn Tiến 09/9/1993 x A
6 Kiều Văn Bắc 25/5/1996 x A
7 Phạm Anh Dũng 23/02/1992 x A
8 Bùi Văn Định 15/10/1993 x A
9 Nguyễn Quốc Huy 16/3/1995 x A
10 Nguyễn Văn Thành 30/5/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Hải Dương Trưởng đoàn 0973592535
 2 ThS Trần Lê Hoàng Phó đoàn 01217041780
Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Tiến Dũng 21/02/1984 x B
2 Đặng Mậu Hiến 15/6/1993 x B
3 Trần Việt Long 21/5/1994 x B
4 Bùi Văn Thịnh 26/7/1995 x B
5 Nguyễn Văn Lâm 25/5/1995 x x B
6 Nguyễn Văn Phi 10/6/1995 x B
7 Bùi Xuân Đoàn 01/8/1995 x B
8 Lê Tuấn 18/7/1994 x B
9 Trần Tiến 13/8/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Trần Đức Chiển Trưởng đoàn 0913539948
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Mạnh Cường 10/10/1994 x x B
2 Đàm Phương Hoa 12/11/1995 x x B
3 Bùi Huy Hoàng 27/12/1996 x x B
4 Nguyễn Phương Thảo 26/5/1995 x x B
5 Bùi Thị Văn 04/5/1994 x x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Dương Thị Xuân Thìn Trưởng đoàn 0988687016
2 TS Lê Văn An Phó đoàn 0914090665
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/12/1995 x B
2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/4/1995 x x B
3 Nguyễn Danh 31/3/1987 x B
4 Đinh Ngọc Thành 10/10/1995 x B
5 Nguyễn Thị Loan 21/8/1996 x x B
6 Lê Đức Nhân 10/6/1993 x B
7 Nguyễn Sỹ Ngọc 11/5/1995 x B
8 Nguyễn Văn Quốc 12/10/1993 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Phạm Văn Trạo Trưởng đoàn 0912331548
2 ThS Vũ Tiến Đức 01684489448
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Thị Hậu 01/3/1994 x B
2 Nguyễn Hồng Mạnh 29/9/1994 x B
3 Hoàng Thị Kim Oanh 18/7/1995 x B
4 Nguyễn Thị Phượng 13/5/1996 x B
5 Nguyễn Huy Văn 12/3/1996 x B
6 Phạm Thị Thanh 05/9/1995 x B
7 Lương Tuấn Linh 30/8/1996 x B
8 Phạm Quang Thư 15/10/1996 x B
9 Phạm Văn Thành 06/5/1994 x B
10 Trần Huy Cường 28/01/1985 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Phạm Quang Khải Trưởng đoàn 0984690264
2 ThS Đồng Xuân Cường 0984025978
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Đoàn Văn Biên 17/3/1992 x B
2 Vũ Trọng Hải 08/10/1994 x B
3 Trần Thị Phương Hoa 08/02/1996 x B
4 Quách Huy Hoàng 28/9/1996 x B
5 Hoàng Thị Lành 16/11/1995 x B
6 Đoàn Hữu Cường 17/9/1996 x B
7 Phạm Thị 11/01/1995 x B
8 Vũ Quang Hải 02/5/1996 x B
9 Nguyễn Lân Quang 12/3/1994 x B
10 Trần Quyết Thắng 16/8/1985 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Phạm Đức Hợp Trưởng đoàn 0912852434
2 ThS Vũ Văn Trường 0989788339
3 ThS Dương Trọng Luyện 0985914383
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Ninh Tiến Nam 14/11/1987 x x B
2 Đinh Thị Thúy Ngân 19/8/1993 x B
3 Bùi Thị Huyền Trang 21/7/1995 x B
4 Lã Duy Hào 18/10/1994 x x B
5 Hoàng Thúy Sinh 24/5/1994 x B
6 Vũ Thị Tươi 30/11/1995 x B
7 Dương Thị Xuân Đan 13/8/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Lê Duy Trưởng đoàn 0903687495
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Tiêu Trường Thịnh 11/7/1995 x B
2 Lê Trọng Nhân 14/8/1994 x B
3 Lê Tố Quỳnh 27/8/1994 x B
4 Bùi Thanh Thảo 29/11/1994 x B
5 Nguyễn Huỳnh Phương Phượng 23/10/1993 x B
6 Nguyễn Hữu Phong 05/10/1994 x B
7 Nguyễn Thị Mỹ Linh 07/11/1994 x B
8 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/3/1994 x B
9 Võ Ngọc Đan Thanh 18/12/1994 x B
10 Nguyễn Hoài Phương 28/02/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Đỗ Văn Lợi Trưởng đoàn
2 ThS Nguyễn Mạnh Hùng
3 TS Lê Xuân Dũng 0974921339
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Hoàng Văn Tĩnh 06/8/1985 x A
2 Nguyễn Bá Hoàng 07/5/1994 x x A
3 Nguyễn Thị Nga 24/10/1994 x A
4 Thiệu Như Ngọc 18/6/1991 x A
5 Lê Nhữ Duy 02/9/1990 x A
6 Trịnh Văn Nam 27/01/1994 x A
7 Trương Thị 15/8/1994 x A
8 Nguyễn Thị Hương 10/12/95 x A
9 Trương Thị 29/7/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Nguyễn Tiến Mạnh Trưởng đoàn 01662965324
2 ThS Đặng Thị Phương Thanh 0983129711
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Tạ Thị Minh Dung 22/6/1994 x x A
2 Trần Văn Quân 04/8/1994 x x A
3 Hà Anh Tuyết 12/11/1990 x x A
4 Nguyễn Thị Ánh Huyền 10/7/1989 x A
5 Đặng Ngọc Tân 15/3/1991 x A
6 Bạch Văn Tuấn 25/02/1987 x A
7 Nguyễn Ngọc Vĩnh 23/8/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Bùi Văn Hiếu Trưởng đoàn 0983059039
2 ThS Ngô Phước Nguyên Ngọc Phó đoàn 0935707567
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Lê Văn Bình 04/02/1992 x A
2 Võ Quang Hưng 29/8/1993 x A
3 Trần Việt Hiếu 30/10/1995 x A
4 Trần Thị Hương Nhung 09/9/1995 x A
5 Thân Kim Hoàn 17/7/1993 x A
6 Hoàng Công Hoàng 05/11/1994 x A
7 Nguyễn Thị Phương Nhi 24/3/1995 x A
8 Cao Đức Quý 16/5/1995 x A
9 Trần Văn Thông 27/7/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Nguyễn Thạc Dũng Trưởng đoàn 0968479705
2 TS Nguyễn Phụ Hoàng Lân Phó đoàn 0989372689
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Phùng Lâm Bình 12/7/1995 x x A
2 Nguyễn Thụy Trung 25/12/1995 x A
3 Nguyễn Tú Anh 20/8/1995 x x A
4 Đào Quang Đức 22/12/1996 x A
5 Nguyễn Huy Tùng 21/8/1996 x A
6 Trần Hồng Quân 29/6/1996 x A
7 Nguyễn Tiến Tài 30/4/1994 x A
8 Trần Minh Tâm 02/11/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Nguyễn Hữu Trí Nhật Trưởng đoàn 0976559759
2 ThS Võ Đức Cẩm Hải 0933005758
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Minh Toàn 20/02/1995 x x A
2 Nguyễn Quang Minh 13/8/1995 x x A
3 Phùng Minh Nhật 16/01/1996 x x A
4 Nguyễn Quảng Bá Hồng 20/8/1996 x x A
5 Hồ Quốc Đăng Hưng 24/01/1996 x x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Lê Xuân Hòa Trưởng đoàn 0979361355
2 Hồ Thị Luận
3 Vũ Hứa Hạnh Nguyên
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Mai San Gin 30/10/1994 x B
2 Nguyễn Xuân 02/9/1994 x B
3 Âu Dương Đan 11/11/1994 x B
4 Phan Trọng Trường 07/4/1996 x B
5 Lê Thị Hoài 10/5/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 PGS-TS Ninh Quang Hải Trưởng đoàn 0912379475
2 TS Đặng Đình Hanh 0914336900
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Phạm Như Quỳnh 25/8/1996 x B
2 Thái Văn Trí 26/12/1996 x B
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27/12/1995 x B
4 Nguyễn Đức Cường 17/9/1995 x B
5 Hoàng Sỹ Quân 02/8/1995 x B
6 Nguyễn Hữu Quân 03/12/1995 x B
7 Hoàng Thu Phương 07/8/1995 x B
8 Nguyễn Thị Thái Hưng 30/4/1995 x B
9 Nguyễn Quang Khải 10/11/1996 x B
10 Nguyễn Văn Nam 23/6/1996 x B
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Võ Xuân Ny 03/02/1996 x x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Phan Văn Xưng Trưởng đoàn 0983541069
2 ThS Trần Thị Khánh Linh 0986987034
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Văn Hùng 25/11/1993 x B
2 Nguyễn Mai Trung Lân 09/3/1995 x x B
3 Đặng Thanh 23/11/1992 x B
4 Trần Văn Trung 10/9/1996 x B
5 Lê Nguyễn Viết Nhân 22/8/1996 x B
6 Nghị 21/5/1994 x B
7 Nguyễn Quốc Hải 26/02/1993 x B
8 Trần Thị Mai 05/3/1996 x B
9 Nguyễn Thị Nhật Lệ 10/5/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
2 PGS-TS Ngô Văn Thứ Trưởng đoàn 0904147146
1 ThS Nguyễn Hoàng Hà Phó đoàn
2 TS Tống Thành Trung 0904147146
3 ThS Dương Việt Thông 0972506988
4 Nguyễn Phương Thanh Phụ trách đoàn 0982622992
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Phùng Duy Anh 06/7/1994 x A
2 Đồng Xuân Bách 17/12/1994 x A
3 Nguyễn Mậu Thành 13/01/1995 x A
4 Nguyễn Thái Phúc 21/7/1995 x A
5 Nguyễn Văn Quý 03/01/1993 x x A
6 Nguyễn Minh Dũng 21/10/1995 x A
7 Lê Thái Hưng 15/9/1995 x A
8 Nguyễn Tiến Thắng 01/9/1995 x A
9 Nguyễn Minh Chang 08/08/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Phan Quang Huy Trưởng đoàn 0912290456
2 Cao Đức Đồng
3 Phạm Thị Liễu
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Bình Minh 19/9/1996 x x B
2 Trịnh Thị Gái 02/8/1995 x B
3 Đào Đức Mạnh 20/12/1994 x B
4 Trịnh Thị Oanh 20/8/1994 x B
5 Trịnh Lâm Tùng 10/8/1995 x B
6 Trần Ngọc Tuấn Anh 01/01/1996 x B
7 Nguyễn Thành Nho 01/6/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Ngô Văn Giang Trưởng đoàn 0979343995
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Vũ Văn Khôi 23/02/1987 x x B
2 Bùi Văn Sơn 25/7/1995 x B
3 La Văn Ngọc 11/5/1994 x B
4 Nguyễn Văn Quân 15/3/1996 x B
5 Nguyễn Văn Quý 29/5/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Phạm Tuấn Cường Trưởng đoàn 0982632100
2 TS Hoàng Ngự Huấn 0947545084
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Đỗ Văn Phong Phong x B
2 Nguyễn Trọng Sơn 25/5/1993 x B
3 Đào Duy Thu 30/9/1996 x B
4 Phạm Đức Tuấn 04/6/1993 x B
5 Trần Văn Tuyển 17/10/1995 x B
6 Lê Thế Anh 11/3/1996 x B
7 Lê Thọ Dương 08/4/1994 x B
8 Trần Trung Hiếu 27/7/1995 x B
9 Phạm Lê Hoàng Linh 08/12/1993 x B
10 Cao Văn Trung 12/6/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Lê Phương Trưởng đoàn 01699262004
2 Nguyễn Phương 0988660985
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Kim Thái Ngọc 12/02/1995 x B
2 Nguyễn Như Dũng 11/7/1994 x B
3 Hoàng Thị Thu 18/8/1991 x B
4 Lê Võ Hoàng Việt 16/11/1995 x B
5 Trần Ngọc Sinh 12/01/1988 x x B
6 Trần Hữu Phúc 10/01/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Nguyễn Văn Minh Trưởng đoàn 0983000040
2 ThS Lâm Văn Sơn Phó đoàn 01636969909
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Thành Khang 22/9/1993 x x A
2 Nguyễn Ngọc Sơn 30/4/1993 x A
3 Vũ Phú Trí 18/11/1994 x A
4 Trần Xuân Nguyên 19/5/1994 x A
5 Lê Tuấn Anh 26/9/1994 x x A
6 Trần Văn Đức 16/6/1996 x A
7 Mạc Thị Đăng Dung 17/02/1996 x A
8 Nguyễn Thị Huyền Trang 16/5/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 PGS-TS Võ Khắc Thường Trưởng đoàn 0903703753
2 ThS Trần Thái Diệu Hằng 0935187515
3 ThS Nguyễn Đăng Quang 0908499117
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Phùng Thanh Dũng 12/6/1995 x A
2 Trần Hữu Đức 18/10/1995 x A
3 Nguyễn Vũ Khương 21/01/1993 x A
4 Trần Viết Phúc Nguyên 20/8/1996 x A
5 Lê Phương Nhi 27/10/1995 x A
6 Nguyễn Minh Thư 01/9/1996 x A
7 Nguyễn Bá Khánh Trình 03/4/1996 x A
8 Lê Anh Trung 26/3/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Nguyễn Đức Hồng Trưởng đoàn 0982442822
2 Phạm Anh Tuấn 0983337867
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Võ Thị Thu Hằng 17/6/1995 x B
2 Trương Công Linh 14/4/1995 x B
3 Đỗ Thị Hồng Thủy 01/10/1995 x B
4 Nguyễn Thị Trâm 26/4/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Bùi Thị Hoàng Phương Trưởng đoàn 0907903519
2 Trần Văn Hạnh 0914613777
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Lê Anh Đào 12/5/1993 x B
2 Nguyễn Hải Nam 03/10/1996 x B
3 Nguyễn Sĩ Nguyên 30/11/1996 x B
4 Nguyễn Thị Quỳnh Sương 15/9/1994 x B
5 Nguyễn Thị Trâm 17/12/1996 x B
6 Lương Thị Thu Hạnh 10/8/1995 x B
7 Nguyễn Hưng 02/3/1992 x B
8 Tạ Thị Ý Nhiên 19/02/1995 x B
9 Nguyễn Thị Quỳnh Thoa 03/02/1996 x B
10 Nguyễn Thanh Thuận 10/12/1993 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Lê Đức Thoang Trưởng đoàn 0914683395
2 Huỳnh Thị Thanh Vân Phó đoàn 0989077712
3 ThS Lê Hào 01646852221
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Lê Xuân Vinh 05/7/1985 x x B
2 Nguyễn Huỳnh Tấn Trung 05/02/1984 x x B
3 Lê Thị Hiền 03/4/1996 x B
4 Đào Thị Hồng Dầu 17/4/1996 x x B
5 Võ Thị Mỹ Hưng 20/12/1993 x B
6 Nguyễn Trần Tuấn Minh 30/11/1996 x B
7 Bạch Mai Quyên 20/3/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng đoàn 0913055244
2 ThS Trần Mạnh Hùng 0988598305
3 TS Nguyễn Thành Chung 0989647286
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Thái Quang Lợi 20/8/1991 x B
2 Phan Lâm Phương 05/10/1992 x B
3 Cao Thị Mỹ Linh 27/10/1995 x B
4 Trương Đình Đạt 14/8/1994 x B
5 Phan Thanh Hoàn 17/12/1993 x B
6 Trần Thúy 04/4/1993 x B
7 Trương Thị Diệu Phương 04/5/1995 x B
8 Nguyễn Thị Thanh Thảo x B
9 Đỗ Thành Đạt x B
10 Trần Diệu Linh x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Phạm Nguyễn Hồng Ngự Trưởng đoàn 0905907074
2 Cao Trung Thạch 0962320079
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Phan Hồng Nhân 21/10/1993 x x B
2 Lê Đức Mạnh 01/12/1993 x B
3 Trần Dương Ngọc Tuấn 05/5/1995 x B
4 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 24/4/1996 x B
5 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/11/1996 x B
6 Nguyễn Đức Minh Hoàng 01/8/1994 x B
7 Thái Viết 22/9/1991 x B
8 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 15/6/1995 x B
9 Nguyễn Thị Nhật 04/01/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Trần Vĩnh Linh Trưởng đoàn 01627438772
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Đặng Phi Phôn 07/8/1996 x B
2 Hồ Như Ngọc 23/10/1993 x B
3 Huỳnh Phương Khanh 16/10/1995 x B
4 Đỗ Viết Hồ Tâm Thức 28/02/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Nguyễn Thái Hòa Trưởng đoàn 0905207619
2 Nguyễn Dư Vi Nhân 01665832001
3 ThS Huỳnh Kim Triển 01626695028
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Lương Việt Chương 26/6/1994 x x A
2 Nguyễn Hùng Cường 12/3/1993 x A
3 Nguyễn Trần Đức 16/11/1995 x A
4 Trần Quang 15/10/1993 x x A
5 Nguyễn Hoàng Tường Vy 07/6/1996 x A
6 Bùi Việt Hoàng 19/11/1995 x A
7 Võ Văn Nam 16/3/1996 x A
8 Nguyễn Thị Đài Trang 09/9/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Phan Hoàng Chơn Trưởng đoàn 0903002402
2 TS Lê Minh Triết Phó đoàn 01685973230
3 ThS Huỳnh Thị Ngọc Trân 0985273010
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Phạm Lê Dương 11/01/1994 x A
2 Nguyễn Nhật Huy 15/4/1994 x x A
3 Võ Minh Tuyến 16/4/1993 x A
4 Nguyễn Văn Tỉnh 02/11/1995 x A
5 Phan Thị Thúy 21/9/1995 x A
6 Trần Nhật Quang 19/12/1995 x A
7 Nguyễn Thị Phương Mai 08/12/1991 x A
8 Dương Ánh Tuyết 07/8/1995 x A
9 Nguyễn Công Minh 13/02/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Nguyễn Viết Tuân Trưởng đoàn 0978235234
2 ThS Phan Văn Tác 01689217439
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Hà Ngọc 09/8/1987 x B
2 Nguyễn Thị Huyền 06/01/1995 x B
3 Nguyễn Thị Biển 13/8/1996 x B
4 Nguyễn Thị Thu 05/7/1994 x B
5 Hà Thị Thanh Huyền 03/7/1995 x B
6 Nguyễn Văn San 10/4/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Thị Thùy Dương Trưởng đoàn 0905151781
2 Lê Hoàng Trí 0905228899
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Hoàng Gia Minh Châu 24/9/1995 x x B
2 Trần Ngọc Lễ 16/02/1995 x x B
3 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/9/1995 x x B
4 Lê Thị Thu Nguyệt 21/10/1995 x x B
5 Nguyễn Đình 17/4/1995 x x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Trần Quang Vinh Trưởng đoàn 0904217240
2 TS Lưu Bá Thắng 0916940889
3 ThS Nguyễn Ngọc Luân 0983282569
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Ngọc Anh 13/8/1996 x x A
2 Hoàng Đức Anh 15/01/1996 x A
3 Khổng Văn Hải 13/4/1995 x A
4 Nguyễn Xuân Hải 09/12/1995 x A
5 Nguyễn Hữu Nhân 31/3/1996 x x A
6 Đặng Quang Tuấn 02/10/1995 x x A
7 Võ Thị Quỳnh Trang 20/11/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Văn Tuyên Trưởng đoàn 0974774799
2 Phạm Thanh Tâm 0917794667
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Mai Ngọc Hoàng Anh 04/9/1994 x A
2 Nguyễn Thị Thanh Mai 28/7/1995 x A
3 Nguyễn Thị Thu Nga 11/02/1995 x A
4 Trần Thị Thanh 05/10/1993 x A
5 Phạm Anh Vinh 26/10/1996 x A
6 Vũ Thị Dương 28/8/1995 x A
7 Hà Tuấn Dũng 22/11/1994 x A
8 Phạm Lan Hương 01/10/1996 x A
9 Bùi Bá Thiệu 13/3/1995 x A
10 Ngô Thị Vân 12/7/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Phạm Đình Đồng Trưởng đoàn 0995198250
2 ThS Văn Đức Trung Phó đoàn 0935436900
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Thanh Nguyên 02/11/1994 x x A
2 Lê Văn Phú Cường 01/9/1994 x x A
3 Lê Văn Thanh Phú 08/01/1994 x A
4 Võ Ngọc Cương 30/9/1990 x x A
5 Lưu Phước Phú 10/02/1994 x A
6 Phạm Thị Nhã Phương 17/02/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Nguyễn Quang Chung Trưởng đoàn 0978393888
2 ThS Trịnh Xuân Yến Phó đoàn 0978933097
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Hoàng Văn Đức 10/10/1995 x A
2 Nguyễn Duy Minh 30/5/1996 x A
3 Lê Thị Hoài Thương 21/5/1995 x A
4 Trần Quang Trung 15/4/1995 x A
5 Nguyễn Huy Tùng 03/12/1996 x A
6 Chu Quang 15/8/1996 x A
7 Vũ Văn Sinh 01/12/1996 x A
8 Phạm Văn Đoan 14/6/1993 x A
9 Dương Thị Lan 09/6/1994 x A
10 Nguyễn Văn Hùng 18/02/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Bành Đức Dũng Trưởng đoàn 0908453636
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Lê Hoàng Nhẩn 25/8/1995 x B
2 Đoàn Ngọc Quý 13/7/1991 x B
3 Nguyễn Đình Thanh 16/02/1994 x B
4 Phạm Văn Tuấn 27/8/1996 x B
5 Lê Hiểu Ý 22/12/1994 x B
6 Lương Nguyễn Công Khải 12/10/1996 x B
7 Lê Văn Lộc 22/8/1995 x B
8 Nguyễn Văn Phương 25/10/1994 x B
9 Võ Ngọc Tiến 11/5/1995 x B
10 Nguyễn Quốc Tĩnh 09/8/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Trần Nguyên An Trưởng đoàn 0978557969
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Tuấn Anh 25/12/1993 x A
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 14/5/1995 x A
3 Ngô Huyền Thư 07/12/1995 x A
4 Ngô Thượng Thủy 28/3/1993 x A
5 Phạm Thị Hải Châu 13/12/1995 x A
6 Nguyễn Chí Tâm 05/9/1993 x x A
7 Đỗ Minh Huyền 14/3/1995 x A
8 Bùi Minh Thu Thủy 21/3/1994 x A
9 Nguyễn Đắc 10/10/1992 x A
10 Đỗ Phương Thảo 22/11/1993 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn Trưởng đoàn 0908651144
2 TS Nguyễn Thành Nhân Phó đoàn 0908302863
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Hoàng Vinh 19/5/1994 x A
2 Bùi Nhựt Minh 16/12/1994 x x A
3 Lê Thị Minh Thảo 30/7/1995 x x A
4 Phạm Tiến Kha 14/11/1996 x x A
5 Huỳnh Phước Trường 05/01/1996 x x A
6 Bùi Thị Hòa 20/6/1994 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Trần Kim Thanh Trưởng đoàn 0903956277
2 ThS Lê Trường Giang 0968468890
3 Võ Thị Hương Lan 0962817700
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Tần Kim Lệnh x B
2 Nguyễn Hoàng Tuấn x B
3 Nguyễn Thị Tuyết Mai x B
4 Lê Hoàng Phương Uyên x B
5 Trần Đức Thắng x B
6 Võ Thị Thu Thảo x B
7 Hồ Thị Thu Thảo x B
8 Hoàng Thị Lụa x B
9 Nguyễn Hoàng Thái x B
10 Đặng Minh Thanh Dũng x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Khải Hoàn Trưởng đoàn 0988723368
2 Khổng Chí Nguyện Phó đoàn 0984732576
3 Đồng Đại Nghĩa 0912531782
4 Nguyễn Thị Hương Lan 0983981399
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Tuyên Hoàng 16/8/1994 x B
2 Hà Thị Mai Hương 13/12/1996 x B
3 Nguyễn Trần Thắng 14/8/1994 x x B
4 Nguyễn Tuấn Anh 05/01/1993 x B
5 Nguyễn Thị Nhị 22/3/1994 x B
6 Vũ Thị Huệ x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Hoàng Ngọc Anh Trưởng đoàn 0912655243
2 Nguyễn ĐìnhYên 0949460797
3 Vũ Việt Hùng 0986335197
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Vũ Tiến Thành 27/3/1984 x x B
2 Lường Văn Văn 30/9/1994 x x B
3 Nguyễn Quốc Hưng 19/11/1990 x x B
4 Nguyễn Thị Sáu 19/11/1994 x x B
5 Nguyễn Lệ Quyên 23/6/1994 x x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Phạm Hữu Khánh Trưởng đoàn 0905238905
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Ngọc Duy 18/4/1994 x A
2 Trần Quang 16/9/1984 x x A
3 Nguyễn Văn Trung 15/8/1993 x A
4 Phạm Thị Thu Hiền 11/7/1994 x A
5 Trần Mỹ An 19/10/1994 x A
6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 11/11/1994 x A
7 Nguyễn Văn Chiến 20/4/1985 x A
8 Lê Bá Thông 03/10/1995 x A
9 Trần Hòa 12/9/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ Email
1 ThS Mã Đình Trên Trưởng đoàn madinhtren@gmail.com
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Phạm Cao Quý 15/02/1994 x B
2 Trần Tùng Khánh 19/8/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Đặng Sơn Tuấn Trưởng đoàn 0982383900
2 ThS Lê Võ Đại 0983428900
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Võ Hải Ngọc 26/02/1995 x B
2 Hoàng Văn Sáng 10/02/1995 x B
3 Trịnh Quang Chiến 09/2/1995 x B
4 Đàm Văn Phương 26/4/1995 x B
5 Hoàng Xuân Quân 14/12/1994 x B
6 Bùi Tuấn Anh 16/02/1994 x B
7 Trần Hoàng Huy 30/3/1995 x B
8 Bùi Thanh Như 25/10/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Võ Viết Trí Trưởng đoàn 0915712655
2 Lê Duy Hiển 0909001470
3 Trần Thanh Phong 0902827208
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Thị Minh Thùy 28/01/1994 x B
2 Bùi Hoàng 12/7/1994 x B
3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/7/1993 x B
4 Lê Hòa Bình 21/3/1994 x B
5 Phạm Thị Dưỡng 25/02/1994 x B
6 Nguyễn Hoàng Duy Thức 22/11/1994 x B
7 Nguyễn Duy Khâm 02/02/1988 x B
8 Nguyễn Thị Kiều Trinh 12/12/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 PGS-TS Nguyễn Bá Minh Trưởng đoàn 0913215845
2 ThS Lê Ngọc Cường 0985720865
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Quách Văn Đại 28/01/1994 x B
2 Nguyễn Thị Hồng 29/11/1995 x B
3 Lê Lệ Quyên 12/12/1995 x B
4 Lê Hoàng Quỳnh 22/02/1996 x B
5 Trần Bích Thủy 08/9/1995 x B
6 Nguyễn Thị Hằng 24/4/1996 x B
7 Nguyễn Đức Tiến 29/01/1992 x B
8 Hoàng Thị Thương 22/8/1995 x B
9 Trương Thu Trang 09/01/1996 x B
10 Nguyễn Thị Hằng 14/8/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Hoàng Thị Lan Anh Trưởng đoàn 0918116284
2 Lê Nguyễn Xuân Sinh
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Tống Trần Tuấn Anh 23/4/1996 x B
2 Ngô Phương Nam 01/10/1996 x B
3 Nguyễn Bích Trinh 08/9/1995 x B
4 Liêu Minh Tâm 08/7/1994 x B
5 Nguyễn Đức Chung 25/8/1995 x B
6 Huỳnh Nhật Minh 02/10/1996 x B
7 Lê Trung Hiếu 14/01/1996 x B
8 Nguyễn Hoàng Huy 01/6/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Nguyễn Hữu Thọ Trưởng đoàn 0913558164
2 ThS Nguyễn Thị Vân 0982571829
3 ThS Đỗ Lân 0989020885
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Ngọc Dũng 25/6/1995 x B
2 Lê Công Đức 06/10/1993 x B
3 Lê Thị Thanh Hải 25/5/1996 x B
4 Trần Văn Nam 25/6/1993 x B
5 Ngô Văn Tùng 17/7/1996 x B
6 Trần Quang 29/4/1987 x B
7 Hoàng Sỹ Hiếu 05/11/1996 x B
8 Nguyễn Trọng Khang 28/12/1994 x B
9 Lê Ngọc Tuấn 13/3/1992 x B
10 Đinh Văn Thạch 06/9/1995 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Hồng Lý Trưởng đoàn 0937677575
2 ThS Đoàn Vũ Ngọc Hiền Phó đoàn 0986752797
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Văn Xuân 06/7/1994 x A
2 Thái Vũ Song Ngà 06/6/1994 x A
3 Trần Đoan Khoa 06/5/1994 x A
4 Trần Văn Thuân 12/6/1992 x A
5 Phạm Ngọc Cường 25/11/1995 x A
6 Trần Quốc Mạnh 07/02/1993 x A
7 Trần Văn Sang 10/7/1995 x A
8 Đào Văn Linh 24/9/1995 x A
9 Ngô Quang Hiếu 15/4/1994 x A
10 Đỗ Huy Hoàng 04/9/1993 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Bùi Văn Bình Trưởng đoàn 0966188911
2 Lê Viết Cường 0975181184
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Vũ Văn Bắc 18/8/1995 x A
2 Lê Quang Lâm 07/5/1994 x x A
3 Nguyễn Khương Linh 25/7/1994 x A
4 Phạm Duy Nam 24/7/1994 x x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Đào Văn Dương Trưởng đoàn 0978869440
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Quốc Đại 27/10/1995 x B
2 Nguyễn Lý Hùng 10/5/1994 x B
3 Phan Tấn Hải 25/5/1993 x B
4 Nguyễn Thanh Nhân 28/3/1995 x B
5 Nguyễn Hữu Nghị 02/02/1995 x B
6 Nguyễn Hữu Trí 04/8/1995 x B
7 Nguyễn Đức Ty 16/7/1994 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Thượng tá Hoàng Văn Oanh Trưởng đoàn
2 Trung tá Ths. Vũ Chí Quang Phó đoàn
3 Thượng úy Ths. Nguyễn Duy Phương 0936421801
4 Đại tá TS. Vũ Tiến Việt 0989091729
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Nguyễn Thị Mai Anh 27/9/1994 x A
2 Dương Văn Hiếu 24/7/1995 x A
3 Nguyễn Tùng Lâm 09/4/1994 x A
4 Lò Pa Panh 19/6/1996 x A
5 Nguyễn Văn Bằng 18/11/1995 x A
6 Nguyễn Tuấn Đạt 07/7/1996 x A
7 Lê Văn Hoàng 17/10/1995 x A
8 Vũ Hải Long 09/01/1995 x A
9 Lê Diệu Hương 01/01/1996 x x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Lê Văn Ngọc Trưởng đoàn 0985913158
2 ThS Hoàng Phi Dũng 0936363222
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Lê Văn Huấn 22/10/1993 x B
2 Vũ Quốc Minh 28/7/1996 x B
3 Hoàng Đức Nam 25/02/1996 x B
4 Trịnh Kim Nam 23/02/1996 x B
5 Vũ Thị Thơm 11/02/1996 x B
6 Nguyễn Đình Thịnh 14/02/1996 x B
7 Nguyễn Hồng Đức 23/7/1996 x B
8 Trần Văn Luân 08/12/1989 x B
9 Nguyễn Tuấn Dũng 03/4/1996 x B
10 Ngô Đức Hải 21/8/1996 x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 ThS Lê Xuân Khoa Trưởng đoàn 01234171737
2 Hoàng Văn Hồ 0962599660
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Đặng Quốc Lộc 05/3/1994 x A
2 Nguyễn Văn Lợi 27/10/1995 x A
3 Lê Thành Luân 02/10/1994 x A
4 Lê Hữu Bình 02/2/1994 x A
5 Nguyễn Văn Cường 27/7/1994 x A
6 Đỗ Ngọc Lương 01/01/1992 x A
7 Hoàng Hồng Toàn 06/7/1994 x A
8 Nguyễn Kim Trọng 01/7/1995 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Đào Trọng Quyết Trưởng đoàn 0982030342
2 Bùi Văn Luy Phó đoàn
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Quang Chung 11/11/1994 x x A
2 Phạm Thị Mỹ Dung 20/6/1995 x A
3 Nguyễn Văn Sơn 22/01/1995 x A
4 Đỗ Thị Nhàn 10/8/1995 x A
5 Trần Thành Đạt 14/4/1995 x A
6 Nguyễn Mạnh Dũng 05/6/1996 x A
7 Trần Văn Huỳnh 04/02/1996 x A
8 Nguyễn Văn Linh 16/6/1996 x A
9 Phạm Xuân Thiện 22/12/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ Email
1 TS Nguyễn Văn Hạnh Trưởng đoàn nvhanh@vnua.edu.vn
2 TS Phan Quang Sáng pqsang@vnua.edu.vn
3 Lê Đức Vĩnh ldvinh@vnua.edu.vn
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Lê Bá Anh 24/10/1990 x A
2 Doãn Thị Linh Đan 04/6/1995 x A
3 Phạm Văn Thọ 17/6/1987 x A
4 Dương Thị Thương 24/11/1995 x A
5 Vũ Văn Trung 09/02/1996 x A
6 Trịnh Thăng Khánh 29/6/1996 x A
7 Phan Thị Trang Nhung 10/7/1994 x A
8 Đào Thị Thảo 24/10/1996 x A
9 Lê Thị Thúy 22/3/1995 x A
10 Lã Văn Toàn 07/7/1996 x A
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 TS Đặng Thanh Hải Trưởng đoàn 0913361702
2 ThS Võ Văn Đàn
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Trần Xuân Bách 25/12/1995 x x B
2 Nguyễn Đức Đạt 03/4/1993 x x B
3 Nguyễn Tiến Hoàng 12/10/1994 x x B
4 Nguyễn Hoàng Long 05/5/1995 x x B
5 Nguyễn Văn Thông 14/4/1992 x x B
STT Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Phạm Thị Hồng Hạnh Trưởng đoàn 0914280528
2 La Văn Thịnh 0976787429
3 Nguyễn Thành Giang 01999994055
 Thí sinh
STT Họ lót Tên Ngày sinh Đại số Giải tích Bảng
1 Điêu Quốc Anh 04/9/1994 x A
2 Trần Thị Thu Huyền 13/9/1995 x A
3 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 05/10/1995 x A
4 Vũ Thị Phương 13/9/1995 x A
5 Trương Thị Ngọc Ánh 08/3/1994 x A
6 Phạm Thị Mai 15/10/1994 x A
7 Phí Đức Khang 19/10/1995 x A
8 Nguyễn Hà Hải 28/02/1995 x A
9 Lê Thị Phương 25/6/1996 x A
10 Nguyễn Văn Nam 01/11/1996 x A