Chương trình kỳ thi

Thời gian Nội dung Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai
13/04/2015
08:00 Các đoàn đăng ký (cả ngày) Hội trường, Trường Đại học Kinh tế Huế, 99 Hồ Đắc Di
14:00 Hội thảo về Đổi mới nội dung giảng dạy Toán ở các trường kinh tế
Thứ ba
14/04/2015
09:00 Khai mạc Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm Huế, 34 Lê Lợi
14:00 Thi môn Đại số Giảng đường B, Trường Đại học Kinh tế Huế
Họp trưởng đoàn, phân công chấm thi Hội trường, Trường Đại học Kinh tế Huế
19:00 Chấm thi môn Đại số Giảng đường B, Trường Đại học Kinh tế Huế
Thứ tư
15/04/2015
08:00 Thi môn Giải tích Giảng đường B, Trường Đại học Kinh tế Huế
Chấm thi môn Đại số (tiếp) Giảng đường B, Trường Đại học Kinh tế Huế
14:00 Chấm thi môn Giải tích Giảng đường B, Trường Đại học Kinh tế Huế
19:00 Chấm thi môn Giải tích (tiếp) Giảng đường B, Trường Đại học Kinh tế Huế
Giao lưu Giảng viên – Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế
Thứ năm
16/04/2015
08:00 Chấm thi (tiếp) Giảng đường B, Trường Đại học Kinh tế Huế
19:00 Họp trưởng đoàn xét giải thưởng
Phát chứng nhận tham dự
Hội trường, Trường Đại học Kinh tế Huế
Thứ sáu
17/04/2015
08:00 Công bố giải thưởng
Nhận đơn phúc khảo
Hội trường, Trường Đại học Kinh tế Huế
18:00 Trường Đại học Kinh tế Huế tổ chức tiệc chiêu đãi toàn thể các đoàn tham gia Khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi
Thứ bảy
18/04/2015
09:00 Bế mạc Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm Huế, 34 Lê Lợi

 Online Drugstore, buy cheap cialis super active, Free shipping, buy cheap Viagra Jelly, Discount 10%