Trường Đại học Kinh tế tự hào là đơn vị đăng cai kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 23 – 2015

Trường Đại học Kinh tế Huế trực thuộc Đại học Huế, tiền thân là Khoa Kinh tế nông nghiệp – Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969, chính thức được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế luôn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Hơn 45 năm qua, một chặng đường chưa dài so với lịch sử của nền giáo dục dân tộc, nhưng Trường Đại học Kinh tế Huế đã đào tạo cho xã hội hơn 20.000 cử nhân, hơn 600 thạc sỹ, tiến sỹ kinh tế. Với những thành tựu đã đạt được, Trường Đại học Kinh tế Huế vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2009 và nhiều bằng khen, giấy khen, phần thưởng khác của Đảng, Nhà nước và Đại học Huế.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Huế đang trong thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 23 – 2015 được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Huế sẽ góp phần thực hiện thành công chủ trương của Nhà trường trong việc tăng cường tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Qua kỳ thi, Trường Đại học Kinh tế Huế còn có cơ hội giới thiệu với các trường bạn về hình ảnh của mình cũng như hình ảnh của một thành phố Huế mộng mơ.