Sáng nay 01/04, TS. Trương Tấn Quân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Huế đã chủ trì buổi họp đánh giá công tác chuẩn bị phục vụ Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2015 với các Tiểu ban phục vụ kỳ thi.

 

Trên cơ sở công việc đã được phân công cụ thể, các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, khánh tiết, xây dựng Website thông tin và hỗ trợ công tác chuyên môn phục vụ kỳ thi đã được các Tiểu ban đưa ra bàn bạc. Tính đến thời điểm này hầu hết các Tiểu ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bao gồm cả công tác tìm kiếm các nhà tài trợ; công tác chuẩn bị đón tiếp các đoàn tham gia; thành lập đoàn tình nguyện viên; chuẩn bị hội trường; chương trình văn nghệ chào mừng; chương trình giao lưu; chuẩn bị quà tặng; xây dựng Website thông tin; chuẩn bị phòng thi; cử cán bộ coi thi và nhiều công tác phục vụ kỳ thi khác. Mặc dù vậy, qua theo dõi báo cáo của các Tiểu ban, vẫn còn có một số công việc cần xúc tiến nhanh hơn để đảm bảo tiến độ.

Phát biểu tại buổi họp, TS. Trương Tấn Quân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của các Tiểu ban trong việc thực hiện đúng các kế hoạch đã được đề ra. Đồng thời, TS. Trương Tấn Quân cũng nhấn mạnh việc đảm bảo tiến độ và các yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương hoàn thành các công việc được giao trước ngày 12/04/2015 để Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc được diễn ra thành công tốt đẹp.