Kết quả Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ XXIII năm 2015

STT SBD Họ lót Tên Ngày sinh Trường Giải
1 GT234 Lê Tuấn Anh 26/09/1994 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhất
2 GT220 Nguyễn Tú Anh 20/08/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Nhất
3 GT229 Đồng Xuân Bách 17/12/1994 ĐH Kinh tế quốc dân Nhất
4 GT306 Trần Quang Chung 11/11/1994 Học viện Kỹ thuật Quân sự Nhất
5 GT264 Võ Ngọc Cương 30/09/1990 ĐH Sư phạm Huế Nhất
6 GT169 Thân Việt Cường 11/07/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhất
7 GT280 Phạm Tiến Kha 14/11/1996 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhất
8 GT278 Bùi Nhựt Minh 16/12/1994 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhất
9 GT231 Nguyễn Thái Phúc 21/07/1995 ĐH Kinh tế quốc dân Nhất
10 GT168 Nguyễn Văn Sơn 07/07/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhất
11 GT310 Phạm Xuân Thiện 22/12/1996 Học viện Kỹ thuật Quân sự Nhất
12 GT260 Bùi Bá Thiệu 13/03/1995 ĐH Sư phạm Hà Nội II Nhất
13 GT223 Nguyễn Minh Toàn 20/02/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Nhất
14 GT219 Nguyễn Thụy Trung 25/12/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Nhất
15 GT171 Trần Bảo Trung 24/10/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhất
16 GT172 Lê Quốc Tùng 13/02/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhất
17 GT252 Nguyễn Ngọc Anh 13/08/1996 ĐH Sư phạm Hà Nội Nhì
18 GT228 Phùng Duy Anh 06/07/1994 ĐH Kinh tế quốc dân Nhì
19 GT175 Lê Quang Bình 25/10/1995 ĐH Bách khoa Tp.HCM Nhì
20 GT218 Phùng Lâm Bình 12/07/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Nhì
21 GT242 Lương Việt Chương 26/06/1994 ĐH Quy Nhơn Nhì
22 GT221 Đào Quang Đức 22/12/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Nhì
23 GT235 Trần Văn Đức 16/06/1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhì
24 GT236 Mạc Thị Đăng Dung 17/02/1996 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhì
25 GT307 Nguyễn Mạnh Dũng 05/06/1996 Học viện Kỹ thuật Quân sự Nhì
26 GT254 Khổng Văn Hải 13/04/1995 ĐH Sư phạm Hà Nội Nhì
27 GT282 Bùi Thị Hòa 20/06/1994 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhì
28 GT226 Nguyễn Quảng Bá Hồng 20/08/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Nhì
29 GT227 Hồ Quốc Đăng Hưng 24/01/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Nhì
30 GT308 Trần Văn Huỳnh 04/02/1996 Học viện Kỹ thuật Quân sự Nhì
31 GT233 Nguyễn Thành Khang 22/09/1993 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhì
32 GT309 Nguyễn Văn Linh 16/06/1996 Học viện Kỹ thuật Quân sự Nhì
33 GT299 Vũ Hải Long 09/01/1995 Học viện An ninh nhân dân Nhì
34 GT170 Nguyễn Hữu Mạnh 15/10/1994 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhì
35 GT173 Nguyễn Hoàng Nam 06/01/1995 ĐH Bách khoa Tp.HCM Nhì
36 GT295 Phạm Duy Nam 24/07/1994 ĐH Xây dựng Nhì
37 GT255 Nguyễn Hữu Nhân 31/03/1996 ĐH Sư phạm Hà Nội Nhì
38 GT243 Trần Quang 15/10/1993 ĐH Quy Nhơn Nhì
39 GT232 Nguyễn Văn Quý 03/01/1993 ĐH Kinh tế quốc dân Nhì
40 GT230 Nguyễn Mậu Thành 13/01/1995 ĐH Kinh tế quốc dân Nhì
41 GT237 Nguyễn Thị Huyền Trang 16/05/1994 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhì
42 GT241 Lê Anh Trung 26/03/1996 ĐH Ngoại thương CSII Nhì
43 GT281 Huỳnh Phước Trường 05/01/1996 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhì
44 GT256 Đặng Quang Tuấn 02/10/1995 ĐH Sư phạm Hà Nội Nhì
45 GT177 Kiều Quang Tuấn 30/06/1995 ĐH Bách khoa Tp.HCM Nhì
46 GT222 Nguyễn Huy Tùng 21/08/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Nhì
47 GT253 Hoàng Đức Anh 15/01/1996 ĐH Sư phạm Hà Nội Ba
48 GT198 Kiều Văn Bắc 25/05/1996 ĐH Giao thông vận tải Ba
49 GT293 Vũ Văn Bắc 18/08/1995 ĐH Xây dựng Ba
50 GT183 Nguyễn Minh Bằng 08/04/1996 ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN Ba
51 GT174 Phạm Ngô Gia Bảo 02/05/1996 ĐH Bách khoa Tp.HCM Ba
52 GT176 Nguyễn Hữu Cảnh 22/06/1996 ĐH Bách khoa Tp.HCM Ba
53 GT276 Phạm Thị Hải Châu 13/12/1995 ĐH Sư phạm Thái Nguyên Ba
54 GT285 Nguyễn Văn Chiến 20/04/1985 ĐH Tây Nguyên Ba
55 GT263 Lê Văn Phú Cường 01/09/1994 ĐH Sư phạm Huế Ba
56 GT273 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 14/05/1995 ĐH Sư phạm Thái Nguyên Ba
57 GT200 Bùi Văn Định 15/10/1993 ĐH Giao thông vận tải Ba
58 GT238 Trần Hữu Đức 18/10/1995 ĐH Ngoại thương CSII Ba
59 GT258 Hà Tuấn Dũng 22/11/1994 ĐH Sư phạm Hà Nội II Ba
60 GT199 Phạm Anh Dũng 23/02/1992 ĐH Giao thông vận tải Ba
61 GT189 Nguyễn Văn Dương 21/02/1993 ĐH FPT Ba
62 GT247 Phạm Lê Dương 11/01/1994 ĐH Sài Gòn Ba
63 GT163 Trần Thị Thùy Dương 18/05/1994 ĐH An Giang Ba
64 GT207 Lê Nhữ Duy 02/09/1990 ĐH Hồng Đức Ba
65 GT244 Bùi Việt Hoàng 19/11/1995 ĐH Quy Nhơn Ba
66 GT298 Lê Văn Hoàng 17/10/1995 Học viện An ninh nhân dân Ba
67 GT161 Nguyễn Văn Hùng 31/12/1995 CĐ Vĩnh Phúc Ba
68 GT182 Cao Quốc Hưng 24/02/1996 ĐH Cần Thơ Ba
69 GT259 Phạm Lan Hương 01/10/1996 ĐH Sư phạm Hà Nội II Ba
70 GT201 Nguyễn Quốc Huy 16/03/1995 ĐH Giao thông vận tải Ba
71 GT193 Hà Lê Duy Khang 27/01/1993 ĐH FPT Ba
72 GT317 Phí Đức Khang 19/10/1995 Học viện Tài chính Ba
73 GT294 Lê Quang Lâm 07/05/1994 ĐH Xây dựng Ba
74 GT180 Trần Thủ Lễ 23/04/1996 ĐH Cần Thơ Ba
75 GT190 Đỗ Quang Long 15/04/1996 ĐH FPT Ba
76 GT303 Đỗ Ngọc Lương 01/01/1992 Học viện Hải quân Ba
77 GT316 Phạm Thị Mai 15/10/1994 Học viện Tài chính Ba
78 GT224 Nguyễn Quang Minh 13/08/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Ba
79 GT164 Huỳnh Trà My 21/01/1993 ĐH An Giang Ba
80 GT320 Nguyễn Văn Nam 01/11/1996 Học viện Tài chính Ba
81 GT245 Võ Văn Nam 16/03/1996 ĐH Quy Nhơn Ba
82 GT262 Nguyễn Thanh Nguyên 02/11/1994 ĐH Sư phạm Huế Ba
83 GT225 Phùng Minh Nhật 16/01/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Ba
84 GT240 Lê Phương Nhi 27/10/1995 ĐH Ngoại thương CSII Ba
85 GT265 Lưu Phước Phú 10/02/1993 ĐH Sư phạm Huế Ba
86 GT165 Mai Thanh Sơn 11/11/1996 ĐH An Giang Ba
87 GT186 Hoàng Thanh Tâm 14/12/1995 ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN Ba
88 GT181 Nguyễn Chí Tâm 03/09/1993 ĐH Cần Thơ Ba
89 GT202 Nguyễn Văn Thành 30/05/1996 ĐH Giao thông vận tải Ba
90 GT279 Lê Thị Minh Thảo 30/07/1995 ĐH Sư phạm Tp.HCM Ba
91 GT286 Lê Bá Thông 03/10/1995 ĐH Tây Nguyên Ba
92 GT217 Trần Văn Thông 27/07/1994 ĐH Khoa học Huế Ba
93 GT314 Lê Thị Thúy 22/03/1995 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ba
94 GT275 Ngô Thượng Thủy 28/03/1993 ĐH Sư phạm Thái Nguyên Ba
95 GT203 Hoàng Văn Tĩnh 06/08/1985 ĐH Hồng Đức Ba
96 GT250 Nguyễn Văn Tỉnh 02/11/1995 ĐH Sài Gòn Ba
97 GT159 Trần Huyền Trang 12/05/1993 CĐ Sư phạm Hà Tây Ba
98 GT305 Nguyễn Kim Trọng 01/07/1995 Học viện Hải quân Ba
99 GT187 Phạm Minh Tuấn 21/07/1993 ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN Ba
100 GT249 Võ Minh Tuyến 16/04/1993 ĐH Sài Gòn Ba
101 GT261 Ngô Thị Vân 12/07/1995 ĐH Sư phạm Hà Nội II Ba
102 GT191 Đỗ Xuân Việt 26/02/1995 ĐH FPT Ba
103 GT283 Trần Quang 16/09/1984 ĐH Tây Nguyên Ba
104 GT152 Nguyễn Văn Minh 18/01/1994 CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu KK
105 GT196 Ngô Thị Trang 17/02/1994 ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội KK
106 GT246 Nguyễn Thị Đài Trang 09/09/1996 ĐH Quy Nhơn KK
STT SBD Họ lót Tên Ngày sinh Trường Giải
1 GT473 Trần Trung Hiếu 27/07/1995 ĐH Mỏ – Địa chất Nhất
2 GT552 Nguyễn Trọng Khang 28/12/1994 ĐH Thủy lợi Hà Nội Nhất
3 GT492 Thái Quang Lợi 20/08/1991 ĐH Quảng Bình Nhất
4 GT445 Ninh Tiến Nam 14/11/1987 ĐH Hoa Lư Nhất
5 GT565 Trịnh Kim Nam 23/02/1996 Học viện Công nghệ BCVT Nhất
6 GT454 Nguyễn Hữu Quân 03/12/1995 ĐH Kiến trúc Hà Nội Nhất
7 GT475 Cao Văn Trung 12/06/1995 ĐH Mỏ – Địa chất Nhất
8 GT409 Nguyễn Quốc Việt 18/08/1996 ĐH Dầu khí Việt Nam Nhất
9 GT420 Hồ Quốc Ái 15/05/1993 ĐH Đồng Tháp Nhì
10 GT471 Lê Thế Anh 11/03/1996 ĐH Mỏ – Địa chất Nhì
11 GT567 Trần Xuân Bách 25/12/1995 Học viện Phòng không – Không quân Nhì
12 GT562 Lê Văn Huấn 22/10/1993 Học viện Công nghệ BCVT Nhì
13 GT457 Nguyễn Quang Khải 10/11/1996 ĐH Kiến trúc Hà Nội Nhì
14 GT474 Phạm Lê Hoàng Linh 08/12/1993 ĐH Mỏ – Địa chất Nhì
15 GT559 Trần Việt Long 21/05/1994 ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM Nhì
16 GT564 Hoàng Đức Nam 25/02/1996 Học viện Công nghệ BCVT Nhì
17 GT461 Nghị 21/05/1994 ĐH Kinh tế Huế Nhì
18 GT398 Nguyễn Nghiệm 02/03/1998 ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Nhì
19 GT476 Nguyễn Kim Thái Ngọc 12/02/1995 ĐH Ngân hàng Tp.HCM Nhì
20 GT443 Nguyễn Lân Quang 12/03/1994 ĐH Hàng hải Việt Nam Nhì
21 GT410 Ngô Vĩnh Thái 07/09/1988 ĐH Điện lực Nhì
22 GT527 Vũ Tiến Thành 27/03/1984 ĐH Tây Bắc Nhì
23 GT393 Giang Văn Thảo 08/08/1985 ĐH Công nghiệp Hà Nội Nhì
24 GT566 Vũ Thị Thơm 11/02/1996 Học viện Công nghệ BCVT Nhì
25 GT506 Nguyễn Thị Thu 05/07/1994 ĐH Sao Đỏ Nhì
26 GT411 Triệu Văn Bình 27/07/1996 ĐH Điện lực Ba
27 GT422 Lê Thị Chắc 03/05/1993 ĐH Đồng Tháp Ba
28 GT509 Hoàng Gia Minh Châu 24/09/1995 ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Ba
29 GT440 Đoàn Hữu Cường 17/09/1996 ĐH Hàng hải Việt Nam Ba
30 GT425 Nguyễn Mạnh Cường 10/10/1994 ĐH Hạ Long Ba
31 GT550 Trần Quang 29/04/1987 ĐH Thủy lợi Hà Nội Ba
32 GT557 Nguyễn Tiến Dũng 21/02/1984 ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM Ba
33 GT351 Nguyễn Thị Duyên 19/08/1996 CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang Ba
34 GT416 Nguyễn Thị Kim Hạ 30/09/1995 ĐH Đồng Nai Ba
35 GT370 Nguyễn Thị Hân 12/08/1994 CĐ Sư phạm Nam Định Ba
36 GT431 Bùi Văn Hào 10/01/1992 ĐH Hà Tĩnh Ba
37 GT404 Trần Thị Thu Hường 22/06/1996 ĐH Công nghiệp Việt – Hung Ba
38 GT561 Nguyễn Văn Lâm 25/05/1995 ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM Ba
39 GT510 Trần Ngọc Lễ 16/02/1995 ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Ba
40 GT408 Cao Lê Công Luận 27/06/1996 ĐH Dầu khí Việt Nam Ba
41 GT465 Nguyễn Bình Minh 19/09/1996 ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND Ba
42 GT563 Vũ Quốc Minh 28/07/1996 Học viện Công nghệ BCVT Ba
43 GT512 Lê Thị Thu Nguyệt 21/10/1995 ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Ba
44 GT576 Đặng Đình Nhân 20/04/1995 ĐH Duy Tân Ba
45 GT556 Nguyễn Thanh Nhân 28/03/1995 ĐH Xây dựng Miền Trung Ba
46 GT497 Phan Thị Hồng Nhân 21/10/1993 ĐH Quảng Nam Ba
47 GT502 Đặng Phi Phôn 07/08/1996 ĐH Quốc tế – ĐHQG Tp.HCM Ba
48 GT455 Hoàng Thu Phương 07/08/1995 ĐH Kiến trúc Hà Nội Ba
49 GT399 Lê Nhật Thịnh 09/06/1996 ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Ba
50 GT571 Nguyễn Văn Thông 14/04/1992 Học viện Phòng không – Không quân Ba
51 GT542 Nguyễn Đức Tiến 29/01/1992 ĐH Thương mại Ba
52 GT486 Nguyễn Thị Trâm 17/12/1996 ĐH Phạm Văn Đồng Ba
53 GT544 Trương Thu Trang 09/01/1996 ĐH Thương mại Ba
54 GT365 Nguyễn Xuân Trường 28/12/1987 CĐ Sư phạm Hưng Yên Ba
55 GT513 Nguyễn Đình 17/04/1995 ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Ba
56 GT546 Tống Trần Tuấn Anh 23/04/1996 ĐH Thủy lợi cơ sở 2 KK
57 GT441 Phạm Thị 11/01/1995 ĐH Hàng hải Việt Nam KK
58 GT480 Võ Thị Thu Hằng 17/06/1995 ĐH Nông lâm Huế KK
59 GT468 Vũ Văn Khôi 23/02/1987 ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên KK
60 GT436 Lương Tuấn Linh 30/08/1996 ĐH Hải Phòng KK
61 GT490 Nguyễn Trần Tuấn Minh 30/11/1996 ĐH Phú Yên KK
62 GT382 Lê Hữu Nam 19/02/1993 ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu KK
63 GT375 Nguyễn Thị Nga 03/02/1993 CĐ Sư phạm Nghệ An KK
64 GT389 Danh Huỳnh Như Ngọc 01/01/1995 ĐH Bạc Liêu KK
65 GT479 Trần Hữu Phúc 10/01/1995 ĐH Ngân hàng Tp.HCM KK
66 GT452 Võ Ngọc Đan Thanh 18/12/1994 ĐH Hoa Sen KK
67 GT381 Nguyễn Sĩ Thọ 28/04/1994 CĐ Sư phạm Nha Trang KK
68 GT517 Võ Ngọc Tiến 11/05/1995 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM KK
69 GT400 Nguyễn Chí Trọng 01/04/1996 ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM KK
70 GT429 Bùi Thị Văn 04/05/1994 ĐH Hạ Long KK
STT SBD Họ lót Tên Ngày sinh Trường Giải
1 DS287 Lê Tuấn Anh 26/09/1994 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhất
2 DS302 Nguyễn Ngọc Anh 13/08/1996 ĐH Sư phạm Hà Nội Nhất
3 DS269 Nguyễn Tú Anh 20/08/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Nhất
4 DS268 Phùng Lâm Bình 12/07/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Nhất
5 DS223 Thân Việt Cường 11/07/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhất
6 DS228 Trần Quốc Tiến Dũng 15/01/1996 ĐH Bách khoa Tp.HCM Nhất
7 DS277 Hồ Quốc Đăng Hưng 24/01/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Nhất
8 DS348 Lê Diệu Hương 01/01/1996 Học viện An ninh nhân dân Nhất
9 DS283 Nguyễn Thành Khang 22/09/1993 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhất
10 DS221 Phạm Quang Liêm 12/03/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhất
11 DS274 Nguyễn Quang Minh 13/08/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Nhất
12 DS224 Nguyễn Hoàng Nam 06/01/1995 ĐH Bách khoa Tp.HCM Nhất
13 DS286 Trần Xuân Nguyên 19/05/1994 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhất
14 DS304 Nguyễn Hữu Nhân 31/03/1996 ĐH Sư phạm Hà Nội Nhất
15 DS284 Nguyễn Ngọc Sơn 30/04/1993 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhất
16 DS355 Nguyễn Văn Sơn 22/01/1995 Học viện Kỹ thuật Quân sự Nhất
17 DS281 Nguyễn Tiến Thắng 01/09/1995 ĐH Kinh tế quốc dân Nhất
18 DS328 Lê Thị Minh Thảo 30/07/1995 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhất
19 DS291 Nguyễn Bá Khánh Trình 03/04/1996 ĐH Ngoại thương CSII Nhất
20 DS305 Đặng Quang Tuấn 02/10/1995 ĐH Sư phạm Hà Nội Nhất
21 DS220 Lê Quốc Tùng 13/02/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhất
22 DS222 Lê Việt Anh 01/01/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhì
23 DS307 Mai Ngọc Hoàng Anh 04/09/1994 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Nhì
24 DS344 Nguyễn Thị Mai Anh 27/09/1994 Học viện An ninh nhân dân Nhì
25 DS234 Nguyễn Minh Bằng 08/04/1996 ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN Nhì
26 DS225 Phạm Lê Quốc Bảo 22/02/1995 ĐH Bách khoa Tp.HCM Nhì
27 DS235 Đào Duy Cường 11/02/1994 ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN Nhì
28 DS357 Trần Thành Đạt 14/04/1995 Học viện Kỹ thuật Quân sự Nhì
29 DS236 Nguyễn Xuân Đức 10/03/1995 ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN Nhì
30 DS279 Nguyễn Minh Dũng 21/10/1995 ĐH Kinh tế quốc dân Nhì
31 DS210 Lê Thị 22/02/1994 CĐ Vĩnh Phúc Nhì
32 DS324 Nguyễn Đắc 10/10/1992 ĐH Sư phạm Thái Nguyên Nhì
33 DS303 Nguyễn Xuân Hải 09/12/1995 ĐH Sư phạm Hà Nội Nhì
34 DS276 Nguyễn Quảng Bá Hồng 20/08/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Nhì
35 DS364 Trần Thị Thu Huyền 13/09/1995 Học viện Tài chính Nhì
36 DS329 Phạm Tiến Kha 14/11/1996 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhì
37 DS341 Lê Quang Lâm 07/05/1994 ĐH Xây dựng Nhì
38 DS342 Nguyễn Khương Linh 25/07/1994 ĐH Xây dựng Nhì
39 DS308 Nguyễn Thị Thanh Mai 28/07/1995 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Nhì
40 DS327 Bùi Nhựt Minh 16/12/1994 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhì
41 DS211 Kiều Bình Minh 18/09/1995 CĐ Vĩnh Phúc Nhì
42 DS343 Phạm Duy Nam 24/07/1994 ĐH Xây dựng Nhì
43 DS309 Nguyễn Thị Thu Nga 11/02/1995 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Nhì
44 DS238 Nguyễn Thành Nhân 07/11/1995 ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN Nhì
45 DS275 Phùng Minh Nhật 16/01/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Nhì
46 DS209 Nguyễn Thị Phương 18/10/1995 CĐ Sư phạm Hà Tây Nhì
47 DS270 Trần Hồng Quân 29/06/1996 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Nhì
48 DS278 Nguyễn Văn Quý 03/01/1993 ĐH Kinh tế quốc dân Nhì
49 DS219 Nguyễn Văn Sơn 07/07/1996 ĐH Bách khoa Hà Nội Nhì
50 DS285 Vũ Phú Trí 18/11/1994 ĐH Ngoại thương Hà Nội Nhì
51 DS330 Huỳnh Phước Trường 05/01/1996 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhì
52 DS241 Phùng Minh Tùng 29/07/1994 ĐH FPT Nhì
53 DS326 Nguyễn Hoàng Vinh 19/05/1994 ĐH Sư phạm Tp.HCM Nhì
54 DS335 Trần Mỹ An 19/10/1994 ĐH Tây Nguyên Ba
55 DS227 Nguyễn Đức Anh 19/09/1993 ĐH Bách khoa Tp.HCM Ba
56 DS282 Nguyễn Minh Chang 08/08/1995 ĐH Kinh tế quốc dân Ba
57 DS353 Trần Quang Chung 11/11/1994 Học viện Kỹ thuật Quân sự Ba
58 DS292 Lương Việt Chương 26/06/1994 ĐH Quy Nhơn Ba
59 DS315 Võ Ngọc Cương 30/09/1990 ĐH Sư phạm Huế Ba
60 DS313 Lê Văn Phú Cường 01/09/1994 ĐH Sư phạm Huế Ba
61 DS359 Doãn Thị Linh Đan 04/06/1995 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ba
62 DS230 Trịnh Văn Đạt 1994 ĐH Cần Thơ Ba
63 DS294 Nguyễn Trần Đức 16/11/1995 ĐH Quy Nhơn Ba
64 DS226 Trần Văn Đức 28/03/1995 ĐH Bách khoa Tp.HCM Ba
65 DS288 Phùng Thanh Dũng 12/06/1995 ĐH Ngoại thương CSII Ba
66 DS243 Nguyễn Văn Dương 21/02/1993 ĐH FPT Ba
67 DS232 Nguyễn Khánh Duy 04/08/1993 ĐH Cần Thơ Ba
68 DS258 Trương Thị 29/07/1994 ĐH Hồng Đức Ba
69 DS254 Nguyễn Bá Hoàng 07/05/1994 ĐH Hồng Đức Ba
70 DS280 Lê Thái Hưng 15/09/1995 ĐH Kinh tế quốc dân Ba
71 DS205 Phạm Mai Hương 29/10/1994 CĐ Sư phạm Hà Tây Ba
72 DS206 Nguyễn Thị Lan 03/12/1996 CĐ Sư phạm Hà Tây Ba
73 DS351 Nguyễn Văn Lợi 27/10/1995 Học viện Hải quân Ba
74 DS352 Lê Thành Luân 24/10/1994 Học viện Hải quân Ba
75 DS317 Nguyễn Duy Minh 30/05/1996 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ba
76 DS212 Nguyễn Thị 05/04/1995 CĐ Vĩnh Phúc Ba
77 DS215 Huỳnh Trà My 21/01/1993 ĐH An Giang Ba
78 DS207 Trần Thị Ngân 04/09/1994 CĐ Sư phạm Hà Tây Ba
79 DS312 Nguyễn Thanh Nguyên 02/11/1994 ĐH Sư phạm Huế Ba
80 DS208 Đỗ Thị Nguyệt 05/10/1995 CĐ Sư phạm Hà Tây Ba
81 DS365 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 05/10/1995 Học viện Tài chính Ba
82 DS247 Phạm Thành Oai 22/02/1993 ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội Ba
83 DS314 Lê Văn Thanh Phú 08/01/1994 ĐH Sư phạm Huế Ba
84 DS366 Vũ Thị Phương 13/09/1995 Học viện Tài chính Ba
85 DS295 Trần Quang 15/10/1993 ĐH Quy Nhơn Ba
86 DS216 Mai Thanh Sơn 11/11/1996 ĐH An Giang Ba
87 DS271 Nguyễn Tiến Tài 30/04/1994 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Ba
88 DS272 Trần Minh Tâm 02/11/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội Ba
89 DS310 Trần Thị Thanh 05/10/1993 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Ba
90 DS325 Đỗ Phương Thảo 22/11/1993 ĐH Sư phạm Thái Nguyên Ba
91 DS240 Nguyễn Văn Từ Thiện 01/02/1994 ĐH FPT Ba
92 DS290 Nguyễn Minh Thư 01/09/1996 ĐH Ngoại thương CSII Ba
93 DS273 Nguyễn Minh Toàn 20/02/1995 ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Ba
94 DS306 Võ Thị Quỳnh Trang 20/11/1996 ĐH Sư phạm Hà Nội Ba
95 DS218 Nguyễn Tấn Trực 16/06/1995 ĐH An Giang Ba
96 DS319 Trần Quang Trung 15/04/1995 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ba
97 DS204 Lê Trần Ngọc Tuyết 21/12/1994 CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu Ba
98 DS311 Phạm Anh Vinh 26/10/1996 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Ba
99 DS336 Trần Văn Xuân 06/07/1994 ĐH Trần Đại Nghĩa Ba
100 DS246 Vũ Thị Lan Anh 20/05/1993 ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội KK
101 DS250 Đinh Quang Hải 04/10/1993 ĐH Giao thông vận tải KK
102 DS265 Võ Quang Hưng 29/08/1993 ĐH Khoa học Huế KK
103 DS245 Đỗ Thùy Linh 15/04/1995 ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội KK
104 DS350 Đặng Quốc Lộc 05/03/1994 Học viện Hải quân KK
105 DS289 Trần Viết Phúc Nguyên 20/08/1996 ĐH Ngoại thương CSII KK
106 DS356 Đỗ Thị Nhàn 10/08/1995 Học viện Kỹ thuật Quân sự KK
107 DS347 Lò Pa Panh 19/06/1996 Học viện An ninh nhân dân KK
108 DS323 Bùi Minh Thu Thủy 21/03/1994 ĐH Sư phạm Thái Nguyên KK
109 DS253 Trần Văn Tiến 09/09/1993 ĐH Giao thông vận tải KK
STT SBD Họ lót Tên Ngày sinh Trường Giải
1 DS457 Hồ Quốc Ái 15/05/1993 ĐH Đồng Tháp Nhất
2 DS592 Lê Công Đức 06/10/1993 ĐH Thủy lợi Hà Nội Nhất
3 DS582 Phạm Thị Dưỡng 25/02/1994 ĐH Thủ Dầu Một Nhất
4 DS478 Vũ Trọng Hải 08/10/1994 ĐH Hàng hải Việt Nam Nhất
5 DS504 Nguyễn Mai Trung Lân 09/03/1995 ĐH Kinh tế Huế Nhất
6 DS401 Nguyễn Văn Mạnh 01/08/1990 CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang Nhất
7 DS502 Võ Xuân Ny 03/02/1996 ĐH Kinh tế Đà Nẵng Nhất
8 DS459 Đặng Văn Quí 10/10/1993 ĐH Đồng Tháp Nhất
9 DS449 Hồ Sỹ Quỳnh 26/08/1995 ĐH Dầu khí Việt Nam Nhất
10 DS532 Nguyễn Huỳnh Tấn Trung 05/02/1984 ĐH Phú Yên Nhất
11 DS506 Trần Văn Trung 10/09/1996 ĐH Kinh tế Huế Nhất
12 DS436 Nguyễn Văn Bằng 17/05/1995 ĐH Công nghiệp Hà Nội Nhì
13 DS400 Khúc Thị Bích 28/08/1995 CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang Nhì
14 DS536 Trần Thúy 04/04/1993 ĐH Quảng Bình Nhì
15 DS567 Vũ Thị Huệ ĐH Tân Trào Nhì
16 DS513 Vũ Văn Khôi 23/02/1987 ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Nhì
17 DS601 Nguyễn Văn Lâm 25/05/1995 ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM Nhì
18 DS550 Trần Ngọc Lễ 16/02/1995 ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Nhì
19 DS451 Lương Khánh Lộc 25/10/1994 ĐH Dầu khí Việt Nam Nhì
20 DS483 Đinh Thị Thúy Ngân 19/08/1993 ĐH Hoa Lư Nhì
21 DS541 Phan Thị Hồng Nhân 21/10/1993 ĐH Quảng Nam Nhì
22 DS420 Hồ Phi 23/09/1994 CĐ Sư phạm Nghệ An Nhì
23 DS514 Nguyễn Văn Quân 15/03/1996 ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Nhì
24 DS568 Vũ Tiến Thành 27/03/1984 ĐH Tây Bắc Nhì
25 DS439 Nguyễn Xuân Thiết 16/10/1996 ĐH Công nghiệp Hà Nội Nhì
26 DS606 Nguyễn Đình Thịnh 14/02/1996 Học viện Công nghệ BCVT Nhì
27 DS421 Nguyễn Thị Trang 05/06/1992 CĐ Sư phạm Nghệ An Nhì
28 DS575 Bùi Tuấn Anh 16/02/1994 ĐH Thông tin liên lạc Ba
29 DS511 Trần Ngọc Tuấn Anh 01/01/1996 ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND Ba
30 DS499 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27/12/1995 ĐH Kiến trúc Hà Nội Ba
31 DS477 Đoàn Văn Biên 17/03/1992 ĐH Hàng hải Việt Nam Ba
32 DS549 Hoàng Gia Minh Châu 24/09/1995 ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng Ba
33 DS408 Nguyễn Thị Việt Chinh 02/09/1994 CĐ Sư phạm Hà Nam Ba
34 DS587 Nguyễn Đức Chung 25/08/1995 ĐH Thủy lợi cơ sở 2 Ba
35 DS500 Nguyễn Đức Cường 17/09/1995 ĐH Kiến trúc Hà Nội Ba
36 DS546 Hà Ngọc 09/08/1987 ĐH Sao Đỏ Ba
37 DS441 Ngô Nguyễn Nhật 24/10/1995 ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Ba
38 DS467 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/12/1995 ĐH Hà Tĩnh Ba
39 DS526 Lương Thị Thu Hạnh 10/08/1995 ĐH Phạm Văn Đồng Ba
40 DS496 Lê Thị Hoài 10/05/1996 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Ba
41 DS423 Phạm Quốc Hưng 04/10/1991 CĐ Sư phạm Nha Trang Ba
42 DS535 Võ Thị Mỹ Hưng 20/12/1993 ĐH Phú Yên Ba
43 DS559 Trần Kim Lệnh 23/10/1993 ĐH Tài chính – Marketing Ba
44 DS427 Huỳnh Khánh Linh 20/08/1993 ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu Ba
45 DS448 Đặng Hữu Minh 02/05/1995 ĐH Dầu khí Việt Nam Ba
46 DS512 Nguyễn Thành Nho 01/06/1995 ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND Ba
47 DS450 Phạm Hoài Nhơn 26/03/1995 ĐH Dầu khí Việt Nam Ba
48 DS577 Dương Thanh Như 25/10/1996 ĐH Thông tin liên lạc Ba
49 DS474 Hoàng Thị Kim Oanh 18/07/1995 ĐH Hải Phòng Ba
50 DS555 Đoàn Ngọc Quý 13/07/1991 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM Ba
51 DS586 Lê Hoàng Quỳnh 22/02/1996 ĐH Thương mại Ba
52 DS438 Giang Văn Thảo 08/08/1985 ĐH Công nghiệp Hà Nội Ba
53 DS443 Mai Quang Trí 02/12/1986 ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM Ba
54 DS455 Nguyễn Đăng Trúc 07/09/1994 ĐH Đồng Nai Ba
55 DS460 Hồ Văn Trung 20/12/1995 ĐH Đồng Tháp Ba
56 DS560 Nguyễn Hoàng Tuấn 09/04/1994 ĐH Tài chính – Marketing Ba
57 DS595 Ngô Văn Tùng 17/07/1996 ĐH Thủy lợi Hà Nội Ba
58 DS520 Trần Văn Tuyển 17/10/1995 ĐH Mỏ – Địa chất Ba
59 DS558 Lê Hiểu Ý 22/12/1994 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM Ba
60 DS616 Trần Công Duy Bảo 25/02/1995 ĐH Duy Tân KK
61 DS453 Võ Quốc Bảo 06/03/1994 ĐH Đồng Nai KK
62 DS581 Lê Hòa Bình 21/03/1994 ĐH Thủ Dầu Một KK
63 DS607 Nguyễn Hồng Đức 23/07/1996 Học viện Công nghệ BCVT KK
64 DS609 Nguyễn Tuấn Dũng 03/04/1996 Học viện Công nghệ BCVT KK
65 DS610 Ngô Đức Hải 21/08/1996 Học viện Công nghệ BCVT KK
66 DS597 Phan Tấn Hải 25/05/1993 ĐH Xây dựng Miền Trung KK
67 DS464 Bùi Huy Hoàng 27/12/1996 ĐH Hạ Long KK
68 DS542 Nguyễn Đức Minh Hoàng 01/08/1994 ĐH Quảng Nam KK
69 DS621 Trần Nguyễn Bảo Huy 26/10/1995 ĐH Bách khoa Đà Nẵng KK
70 DS573 Trần Tùng Khánh 19/08/1994 ĐH Thăng Long KK
71 DS458 Vũ Nhân Khánh 26/08/1995 ĐH Đồng Tháp KK
72 DS588 Huỳnh Nhật Minh 02/10/1996 ĐH Thủy lợi cơ sở 2 KK
73 DS594 Trần Văn Nam 25/06/1993 ĐH Thủy lợi Hà Nội KK
74 DS414 Đồng Thị Thúy Nhã 10/10/1995 CĐ Sư phạm Nam Định KK
75 DS602 Nguyễn Văn Phi 10/06/1995 ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM KK
76 DS537 Trương Thị Diệu Phương 04/05/1995 ĐH Quảng Bình KK
77 DS489 Lê Tố Quỳnh 27/08/1994 ĐH Hoa Sen KK
78 DS538 Nguyễn Thị Thanh Thảo ĐH Quảng Bình KK
79 DS615 Nguyễn Văn Thông 14/04/1992 Học viện Phòng không – Không quân KK
80 DS521 Hoàng Thị Thu 18/08/1991 ĐH Ngân hàng Tp.HCM KK
81 DS403 Trần Văn Thư 25/03/1994 CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang KK
82 DS530 Nguyễn Thanh Thuận 10/12/1993 ĐH Phạm Văn Đồng KK
83 DS525 Nguyễn Thị Trâm 26/04/1994 ĐH Nông lâm Huế KK
84 DS447 Nguyễn Thị Út Trang 10/07/1994 ĐH Công nghiệp Việt – Hung KK
85 DS599 Nguyễn Hữu Trí 04/08/1995 ĐH Xây dựng Miền Trung KK
86 DS620 Nguyễn Tất Triết 29/07/1992 ĐH Duy Tân KK
87 DS569 Lường Văn Văn 30/09/1994 ĐH Tây Bắc KK
88 DS531 Lê Xuân Vinh 05/07/1985 ĐH Phú Yên KK
89 DS579 Bùi Hoàng 12/07/1994 ĐH Thủ Dầu Một KK
90 DS604 Lê Tuấn 18/07/1994 ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM KK
91 DS543 Thái Viết 22/09/1991 ĐH Quảng Nam KK
92 DS461 Nguyễn Thị Vui 06/02/1993 ĐH Đồng Tháp KK

Online Drugstore, buy cialis super active, Free shipping, buy propecia cheap, Discount 10%