Nhà tài trợ

1. Công ty Sông Hồng

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

3. Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích   

4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK

5. Bảo hiểm PJICO

6. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life

7. Công ty TNHH Quảng cáo và Thiết kế Mỹ thuật FA. Design

8. Công ty TNHH Hiệp Thành

9. Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế